LPEU/2020/151 COM(2020)159 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité administratívne a personálne otázky a stanovenie finančných pravidiel Dopravného spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)159
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/151
Dátum ukončenia procesu: 06.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 27.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia: 06.05.2020