LPEU/2020/147 COM(2020)155 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií 2018/0178 (COD) a o zmene nariadenia 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)155
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/147

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 24.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.04.2020
Ukončenie štádia: 27.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)