LPEU/2020/146 COM(2020)163 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochor...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)163
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/146
Dátum ukončenia procesu: 02.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 29.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020