LPEU/2020/143 COM(2020)149 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii v súlade so smernicou 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)149
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/143

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 17.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)