LPEU/2020/14 COM(2020)28 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)28
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/14
Dátum ukončenia procesu: 04.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 17.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020