LPEU/2020/137 COM(2020)180 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 PRIPÍSANIE PREBYTKU ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)180
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/137
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.04.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.04.2020
Ukončenie štádia: 27.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.04.2020
Ukončenie štádia: 29.04.2020