LPEU/2020/124 COM(2020)136 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na zhromaždení Lisabonskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)136
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/124
Dátum ukončenia procesu: 16.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 16.04.2020