LPEU/2020/114 COM(2020)173 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Technická úprava v súvislosti s osobitnými nástrojmi na rok 2020 (Článok 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný fin...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)173
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/114

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.04.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)