LPEU/2020/110 COM(2020)142 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov epidémie COVID-19 v odvetví r...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)142
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/110

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 08.04.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 08.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)