LPEU/2020/107 COM(2020)117 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo výbore pre štátnu prístavnú kontrolu Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)117
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/107
Dátum ukončenia procesu: 06.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.04.2020
Ukončenie štádia: 01.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.04.2020
Ukončenie štádia: 02.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.04.2020
Ukončenie štádia: 06.05.2020