LPEU/2020/106 COM(2020)124 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Taliansku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)124
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/106
Dátum ukončenia procesu: 30.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2020
Ukončenie štádia: 31.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2020
Ukončenie štádia: 02.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020