LPEU/2020/10 *COM(2020)21 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Investičný plán pre udržateľnú Európu Investičný plán európskeho ekologického dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)21
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť investícií. Preto sa javí byť nevyhnutné určiť tento Úrad za zodpovedný subjekt, minimálne v postavení spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/10
Dátum ukončenia procesu: 03.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 17.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 24.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2020
Ukončenie štádia: 03.04.2020