LPEU/2020/1 COM(2020)3 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)3
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/1

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.01.2020
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)