LPEU/2019/99 COM(2019)95 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a smernice o povodniach (2007/60/ES) Druhé plány manažmentu povodia Prvé plány manažmentu povodňových rizík

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)95
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/99

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)