LPEU/2019/95 COM(2019)92 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)92
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/95
Dátum ukončenia procesu: 12.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019