LPEU/2019/92 COM(2019)90 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou o činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)90
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/92

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)