LPEU/2019/90 COM(2019)84 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, v období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 (2nd report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)84
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/90

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)