LPEU/2019/89 COM(2019)86 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovaných právomocí udelených Komisii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (nariadenie EÚ o dreve)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)86
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/89

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)