LPEU/2019/86 COM(2019)83 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Európsky výskumný priestor: spoločný rozvoj Európy v oblasti výskumu a inovácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)83
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/86
Dátum ukončenia procesu: 13.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 15.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019