LPEU/2019/81 COM(2019)88 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)88
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/81
Dátum ukončenia procesu: 06.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 06.03.2019