LPEU/2019/78 COM(2019)80 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 a 128, návrh zmeny konsolidovanej rezolúcie R.E.5, návrhy štyroch nových predpisov OSN a návrh zmeny prílohy 4 k dohode z roku 1958

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)80
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/78
Dátum ukončenia procesu: 13.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019