LPEU/2019/77 COM(2019)74 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou k zmene prílohy XXVII k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstv...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)74
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/77
Dátum ukončenia procesu: 29.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 29.03.2019