LPEU/2019/75 COM(2019)57 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o hodnotení programu Colníctvo 2020 v polovici trvania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)57
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/75

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)