LPEU/2019/74 COM(2019)59 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Hodnotenie programu Fiscalis 2020 v polovici trvania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)59
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/74

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)