LPEU/2019/7 COM(2019)3 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 a nariadenie (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)3
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/7
Dátum začiatku MPK: 04.06.2019
Dátum konca MPK: 10.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)