LPEU/2019/67 COM(2019)70 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania so zreteľom na dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom v oblasti justičnej spolupráce...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)70
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/67

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 08.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)