LPEU/2019/621 COM(2019)653 NÁVRH SPOLOČNEJ SPRÁVY KOMISIE A RADY O ZAMESTNANOSTI Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie o ročnej stratégii udržateľného rastu 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)653
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/621

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 27.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.12.2019
Ukončenie štádia: 27.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)