LPEU/2019/616 *COM(2019)636 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Správnom výbore Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR, pokiaľ ide o návrh na zmenu dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)636
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: info z MZV: je potrebné vymazať MDV SR ako spolugestora
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/616
Dátum ukončenia procesu: 24.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 24.05.2020