LPEU/2019/614 COM(2019)630 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone delegovaných právomocí prenesených na Komisiu podľa nariadenia (ES) č. 1007/2009 zmeneného nariadením (EÚ) 2015/1775 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)630
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/614
Dátum ukončenia procesu: 21.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 10.01.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 10.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 21.04.2020