LPEU/2019/609 COM(2019)638 SPRÁVA KOMISIE O ČINNOSTI VÝBOROV POČAS ROKA 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)638
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/609
Dátum ukončenia procesu: 23.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 23.12.2019