LPEU/2019/606 COM(2019)625 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a vplyve ustanovení o dobrovoľnom označovaí podľa nariadenia (ES) č. 1760/2000 v znení zmien nariadenia (EÚ) č. 653/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)625
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/606

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)