LPEU/2019/603 COM(2019)639 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Preskúmanie rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)639
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/603

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.12.2019
Ukončenie štádia: 21.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.12.2019
Ukončenie štádia: 23.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)