LPEU/2019/602 COM(2019)623 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)623
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/602

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.12.2019
Ukončenie štádia: 12.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)