LPEU/2019/601 COM(2019)640 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európsky ekologický dohovor

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)640
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť predloženia predbežného stanoviska do NR SR v termíne do štyroch týždňov podľa § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/601
Dátum začiatku MPK: 11.02.2020
Dátum konca MPK: 17.02.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 12.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.12.2019
Ukončenie štádia: 12.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.12.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Vlastník aktivity: Sobotová, Jana
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia: 18.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)