LPEU/2019/600 *COM(2019)616 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o preskúmaní roamingového trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)616
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Vzhľadom na to, že v prípade nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, vo vzťahu ku ktorému je vypracovaná predmetná správa Komisie, bol spolu s MDaVSR určený ako gestor aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, dovoľujeme si v rámci procesu LPEU/2019/600 navrhnúť ako spolugestora ÚREKPS
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/600

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)