LPEU/2019/598 COM(2019)617 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o údajoch týkajúcich sa rozpočtového vplyvu ročnej aktualizácie odmien a dôchodkov úradníkov Únie a ostatných zamestnancov Európskej únie za rok 2019 a opravných koeficientov, ktoré sa na ne uplatňujú

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)617
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/598
Dátum ukončenia procesu: 09.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019