LPEU/2019/595 COM(2019)608 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa aktualizujú smernice na rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) s africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami a regiónmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)608
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/595

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)