LPEU/2019/594 COM(2019)606 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)606
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/594
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019