LPEU/2019/591 COM(2019)930 OZNÁMENIE KOMISIE Sprísnený dohľad – Grécko, november 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)930
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/591

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)