LPEU/2019/589 COM(2019)920 SPRÁVA KOMISIE RADE Správa Komisie Rade podľa článku -11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1466/97 o misii zvýšeného dohľadu v Maďarsku z 26. septembra 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)920
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/589
Dátum ukončenia procesu: 04.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.11.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019