LPEU/2019/579 COM(2019)607 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v ministerskej rade Energetického spoločenstva a v stálej skupine Energetického spoločenstva na vysokej úrovni (Kišiňov 12. a 13. de...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)607
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/579
Dátum ukončenia procesu: 09.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019