LPEU/2019/574 COM(2019)591 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o skúsenostiach vnútroštátnych orgánov na dohľad nad liekmi a Európskej agentúry pre lieky so zoznamom liekov na humánne použitie podliehajúcich ďalšiemu monitorovaniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)591
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/574

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)