LPEU/2019/573 COM(2019)595 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania s cieľom zmeniť Medzinárodnú dohodu o cukre z roku 1992

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)595
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/573

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)