LPEU/2019/568 COM(2019)587 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)587
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/568
Dátum ukončenia procesu: 05.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019