LPEU/2019/566 COM(2019)584 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, zmenenej protokolom o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)584
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/566
Dátum ukončenia procesu: 06.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019