LPEU/2019/565 COM(2019)583 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Španielsku a Francúzsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 5 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)583
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/565
Dátum ukončenia procesu: 09.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019