LPEU/2019/562 COM(2019)594 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 5 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Úpravy administatívnych výdavkov inštitúcií EÚ v súlade s najnovšími dostupnými informáciami a aktualizácia príjmov (vlastných zdrojov)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)594
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/562
Dátum ukončenia procesu: 05.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019