LPEU/2019/560 COM(2019)575 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej námornej organizácii na 31. zasadnutí zhromaždenia IMO, pokiaľ ide o prijatie zmien rezolúcie A.658(16) o používaní a umiestňovaní odrazových materiálov na záchranných prostriedkoch, postupov štátnej prístavnej kontroly z roku 2017 [rezolúcia A.1119(30)] a usmernení pre prehliadky v rámci harmonizovaného systému prehliadok a osvedčovania (HSSC) [rezolúcia A.1120(30)]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)575
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/560
Dátum ukončenia procesu: 25.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 07.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019