LPEU/2019/556 COM(2019)568 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)568
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/556
Dátum ukončenia procesu: 25.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019