LPEU/2019/554 COM(2019)576 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Európska komisia poveruje začatím rokovaní o dohode o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci s Bieloruskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)576
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/554
Dátum ukončenia procesu: 05.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019